کاسه مخلوط کن

کاسه مخلوط کن کلیـز با داشتن دو سطح کف و دستگیره از جــنــس TPE از لــیــز خــوردن هنگـام استـفـاده جلوگیری مــی کنــد و حــس آشـپــزی بــا خـیــال راحـت را بــرای شـما بــه ارمـغــان مـی آورد. *قابل توجه* لطفاً در مایکروویو یا فریزر قرار ندهید.