در حال نمایش 6 نتیجه

جاقاشقی دسته مسی

ویرایش جدول مشخصات محصول سایزبندی تک سایز رنگبندی سفید-کنفی-دودی-طوسی جنس نخ پنبه تعداد در بسته 1 عدد تعداد در کارتن

زیر لیوانی

ویرایش جدول مشخصات محصول سایزبندی تک سایز رنگبندی سفید، کنفی، دودی، طوسی جنس نخ پنبه تعداد در بسته 1 عدد

زیربشقابی کنف بیضی

ویرایش جدول مشخصات محصول سایزبندی تک سایز مدل بیضی، بیضی با تریم چرمی، گرد، مربع رنگبندی بسته بندی شیشه ای

سبد دایره کنف

ویرایش جدول مشخصات محصول سایزبندی کوچک، متوسط، بزرگ مدل بیضی، بیضی با تریم چرمی، گرد، مربع رنگبندی بسته بندی شیشه

گمج کنف

ویرایش جدول مشخصات محصول سایزبندی تک سایز رنگبندی سفید-کنفی-دودی-طوسی جنس نخ پنبه تعداد در بسته 1 عدد تعداد در کارتن