نمایش دادن همه 2 نتیجه

TETRALOCK Microwavable Food Container (300cc) – ظرف تترالاک ٣٠٠ سی سی

جزییات محصول : تترالاک ١٥٠ سی سی کلیز میتواند انواع مواد غذایی را به طور آب بند* که حفظ سلامت مواد غذایی را تضمین می کند؛نگهداری کند تمام اجزا این محصول به راحتی جدا می شوند و قابل شستشو است. درب این محصول به راحتی قفل می شود و از ریختن مواد غذایی داخل آن جلوگیری می کند

ظرف تترالاک 1600 سی سی – TETRALOCK Microwavable Food Container (1600cc)

جزییات محصول : تترالاک ١٦٠٠ سی سی کلیز میتواند انواع مواد غذایی را به طور آب بند* که حفظ سلامت مواد غذایی را تضمین می کند؛نگهداری کند تمام اجزا این محصول به راحتی جدا می شوند و قابل شستشو است. درب این محصول به راحتی قفل می شود و از ریختن مواد غذایی داخل آن جلوگیری می کند